Czym są centrowe poglądy polityczne?

Lewica i prawica to typowy podział poglądów partii politycznych. W dyskusjach pojawiają się też takie pojęcia jak centrolewicowa oraz centroprawica. Rzadko kiedy jednak pada określenie, że jakaś parta lub polityk ma poglądy centrowe. Czym jednak w ogóle one są?

Na czym polegają poglądy centrowe?

Z założenia poglądy centrowe oznaczają rozsądne spojrzenie na wszystkie sprawy i szukanie kompromisowych rozwiązań wszystkich problemów. Na przykład w sprawach światopoglądowych szukają rozwiązania, które będzie szanowało tradycję i wolę większości, a jednocześnie zapewni poszanowanie praw mniejszości. W kwestiach ekonomicznych politycy centrowi starają się zaś znaleźć złoty środek pomiędzy poglądami wolnorynkowymi a środkami zapewniającymi poczucie szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej.

Centrowe poglądy dotyczą też partii i polityków, którzy mają nietypowe spojrzenie na poszczególne kwestie (czasem wypowiadają się jak lewica, a czasem jak prawica).

Dlaczego partii centrowych jest mało?

Wydawać by się mogło, że zrównoważone, pragmatyczne i zbilansowane poglądy polityczne powinny zapewniać duże szanse na zwycięstwo w wyborach. W praktyce partii prawicowych jest bardzo mało i rzadko kiedy udaje im się przedostać do parlamentu, a tym bardziej zdobyć większość parlamentarną.

Powyższa reguła sprawdza się na całym świecie, w tym także w Polsce. W kraju nad Wisłą nie ma żadnej dużej partii politycznej, którą można by zaliczyć do centrum. Najbliżej takiego miana jest chyba PSL, którego poglądy można uznać za centroprawicowe, ale też jako centrowe.

Partiom typowo centrowym trudno jest zdobyć poparcie ze względu na stonowane poglądy, które nie wzbudzają kontrowersji. Współczesna polityka pokazuje zaś, że elektorat zdobywa się głównie w oparciu o emocje oraz polaryzację opinii.

Ponadto partie prawicowe często mają problem z utrzymaniem spójnego przekazu do wyborców. Często w ich szeregach znaleźć można polityków, których poglądy na konkretne kwestie dość mocno się od siebie różnią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *