Czy koncepcja Trójmorza może się ziścić?

W ostatnich latach polski rząd dość często podnosił temat stworzenia Trójmorza, czyli swoistej unii militarnej i gospodarczej stworzonej przez państwa Europy Wschodniej, kraje bałkańskie oraz bałtyckie. Czy jednak ta koncepcja naprawdę może zostać wcielona w życie?

Czemu służyć ma Trójmorze?

Koncepcja unii rozciągającej się od Bałkanów po niemal Skandynawię nie jest niczym nowym. W historii próbowano już stworzyć podobne rozwiązania, a ich celem miało być zapewnienie bezpieczeństwa i solidarności w przypadku napaści ze strony Niemiec lub Rosji.

Współcześnie Trójmorze również jest nastawione na aspekt obronny, jednak jego kluczową rolą ma być współpraca gospodarcza. Wszystkie kraje, które potencjalnie staną się częścią Trójmorza, cechują się bowiem podobnym poziomem rozwoju gospodarczego oraz zmagają się z podobnymi problemami.

Co stoi na przeszkodzie utworzenia Trójmorza?

Powstanie Trójmorza, jako oficjalnej unii kilkunastu państw obecnie wydaje się mało prawdopodobne i to z kilku powodów. Przede wszystkim sprzeciwia się temu Unia Europejska. Po drugie nie wszyscy obywatele np. Polski są przekonani do tej idei.

Należy też zauważyć, że poszczególne kraje, które miałyby należeć do Trójmorza, mają własne interesy narodowe. Przykładowo analitycy podają, że pod wieloma względami interesy Polski i Węgier są ze sobą sprzeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *