Czym różni się konserwatyzm od liberalizmu?

Najpopularniejszy podział dzieli polityków i partie na lewicowe oraz prawicowe. Często można jednak spotkać podział na konserwatyzm i liberalizm. Czym jednak są te obie doktryny i jakie różnice pomiędzy nimi występują?

Czym konserwatyzm różni się od liberalizmu?

Konserwatyści to osoby, które przywiązują dużą uwagę do tradycyjnych wartości, takich jak kultura i religia narodowa. Zwykle podkreślają oni również znaczenie szeroko pojętych wspólnot, w tym chociażby rodzin. W zakresie polityki gospodarczej za cel obierają sobie ustanowienie tzw. sprawiedliwości społecznej. Wiąże się to z ingerencją państwa w rynek oraz relatywnie wysokie opodatkowanie. W kwestii polityki międzynarodowej konserwatyści zwykle stawiają na pragmatyczne podejście i zadbanie o tzw. interesy narodowe.

Liberałowie mocno akcentują zaś prawo wolności. Uważają, że każdy człowiek może żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, nawet jeśli stoją one w opozycji do tradycyjnych wartości danego kraju. W kwestiach ekonomicznych liberałowie są zwolennikami wolnego rynku i braku interwencjonizmu państwowego. Na ogół też politycy o liberalnych poglądach dążą do integracji międzynarodowej, a zamiast na krótkoterminowe interesy narodowe, zwracają uwagę na dyplomację i dobre relacje z przedstawicielami innych krajów. W sporym uproszczeniu można powiedzieć, że w Polsce partią konserwatywną jest PiS, a liberalną PO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *