Czy koncepcja Trójmorza może się ziścić?

W ostatnich latach polski rząd dość często podnosił temat stworzenia Trójmorza, czyli swoistej unii militarnej i gospodarczej stworzonej przez państwa Europy Wschodniej, kraje bałkańskie oraz bałtyckie. Czy jednak ta koncepcja naprawdę może zostać wcielona w życie? Czemu służyć ma Trójmorze? Koncepcja unii rozciągającej się od Bałkanów po niemal Skandynawię nie jest niczym...